Vattenfall ja ISOPLUS varmistavat kaukolämmön jakelun Tukholmassa myös tulevaisuudessa

Vattenfall toteuttaa parhaillaan hanketta, joka varmistaa kaukolämmön vakaan toimituksen Tukholmassa. Hanke toteutaan samanaikaisesti Ruotsin liikenneviraston rakentaman poikittaisyhteyden kanssa Södertörnissä. Projektin pääyhteistyökumppanina toimii ISOPLUS, jonka laadukkaat kaukolämpöputket minimoivat lämpöhävikin, vastaten näin tämän päivän ympäristövaatimuksiin.

Vattenfallin kaukolämpöhanke edellyttää uudenlaista johtamista, jota tarvitaan liikenneviraston suuren infrastruktuuripanostuksen, Sördertornin poikittaisyhteyden, mahdollistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Haningen, Tyresön, ja Ältan asukkaat ja muut toimijat saavat jatkossakin luotettavan ja pitkäikäisen lämmönjakelun Vattenfallin laitoksesta Jordbrossa.

 

ISOPLUSsan laatua ja joustavuutta arvostetaan

Kaukolämpöputkien toimittajaksi valikoitui ISOPLUS, sillä heidän tarjouksensa vastasi parhaiten projektin tarpeeseen. Toimitukset ovat käynnistyneet, ja Vattenfall on ollut erittäin tyytyväinen laatuun ja toimitusvarmuuteen.

“ISOPLUSsan toimitukset ovat olleet erinomaisia, Gaus-arvot alhaisia ja teräs laadukasta, jolloin hitsaajienkin on helpompi tehdä hyvää työtä”, kertoo Johan Renlund, toiminnanjohtaja Grid Operations and Maintenance Sweden, Vattenfall Ab.

Vattenfallin ja ISOPLUSsan välinen viestintä on ollut sujuvaa. Yhteistyö on tiivistä Ruotsin ja Vaasan pääkonttorin välillä, mikä on varmistanut erilaisten tilanteiden ratkaisemisen nopeasti ja yhteisymmärryksessä.

“ISOPLUS on joustava ja ratkaisuorientoitunut kumppani, joka on valmis sopeutumaan nopeisiin muutoksiin ja uusiin vaatimuksiin”, jatkaa Renlund.

 

Eristettyjen kaukolämpöputkien korkea laatu helpottaa hitsaajien työtä

 

Pitkän aikavälin kumppanuus kestävää tulevaisuutta varten

Vattenfall ja ISOPLUSsa ovat tehneen pitkään yhteistyötä, ja sen aikana on toteutettu onnistuneesti useampia yritysten välisen puitesopimuksen mukaisia hankkeita.

“Vattenfall on yksi tärkeimmistä asiakkaistamme ja yhteistyö on sujunut tässäkin projektissa erittäin hyvin. Vattenfallilla on paljon osaamista, ja yhdessä olemme pystyneet luomaan hyviä ratkaisuja”, sanoo Tobias Thorell, Key Account Manager, ISOPLUS

Kaukolämpöverkon kehittäminen on tärkeä osa Vattenfallin pitkän aikavälin strategiaa hiilineutraaliuden ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä. Yhdessä toimimalla Vattenfall ja ISOPLUS jatkavat kiertotalouden ja luotettavan energiahuollon kehittämistä.