ISOPLUS är en ledande leverantör av förisolerade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla. Våra innovativa metoder och branschens bästa service är nyckeln till effektiva energilösningar.

Tidigare känt som trävarufirman Wiik & Höglund, inledde företaget tillverkning av fjärrvärmerör i Vasa år 1976. Kapaciteten ökade i och med nya produktionsanläggningar som togs i bruk år 1981 och exportverksamhet blev möjlig. Tre år senare övergick Wiik & Höglund i Keppos ägo, vilket resulterade i bildandet av KWH. Det nya företagets första etablering utomlands skedde i Sverige och följdes av projekt i Island, Korea, Kina och Kanada. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade KWH Pipe betydande framgångar i Världsbankens projekt i Polen.

År 2013 slogs KWH Pipe och Uponor Abp:s kommunaltekniska sektor samman och bildade Uponor Infra. Det nuvarande företaget bildades år 2023 när ISOPLUS Group förvärvade Uponor Infra Ab:s fjärrvärme- och fjärrkylsenhet med tillhörande fabrik i Vasa.

isoplus kaukolämpöputken asennus

ISOPLUS Finland Ab:s element för fjärrvärme uppfyller kraven i EN-standarderna och Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser samt Finsk Energiindustri rf:s rekommendationer.

Kontakta oss

ISOPLUS Finland Ab

sales.vaasa@isoplus.group

Kapellbacksvägen 240
65370 Vasa
FINLAND

Faktureringsinformation

 

Vårt omfattande produktutbud på ett och samma ställe

Ladda ner produktkatalog