Karriärberättelse: Sari Ahonen

Styrka av teamet i 36 år

Tillkomsten av ISOPLUS 2023 har föregåtts av en rad företagsförvärv sedan 1970-talet. Customer Manager Sari Ahonen har varit med och utvecklat företaget ända sedan Wiik & Höglunds dagar. Under årens lopp har mycket förändrats, men två saker har förblivit desamma: en stark samarbetskultur och en önskan om att erbjuda förstklassig kundservice.

Sari började arbeta för fjärrvärmerörstillverkaren Wiik & Höglund 1987. Sedan dess har företagsnamnet ändrats genom en bolagisering till KWH Pipes, och därefter genom en fusion till Uponor Infra. Det nuvarande bolaget bildades 2023 när ISOPLUS Group förvärvade affärsenheten för fjärrvärme och fjärrkyla och dess fabriker i Vasa från Uponor Infra Oy.

 

Det är ett nöje att arbeta i ett uppmuntrande team, till och med i decennier

Sari som arbetar på nuvarande ISOPLUS är glad över att se att samma framåtanda har bevarats genom hela företagets långa historia. Arbetet har alltid utförts flexibelt mellan olika team och avdelningar.

”Jag har alltid varit en ”doer” och arbetsmoralen här har varit en av de faktorer som har hållit mig kvar och gjort att jag har trivts hos samma arbetsgivare i 36 år. Här har jag alltid varit omgiven av ett bra team och likasinnade människor. Viljan att arbeta efter bästa förmåga mot ett gemensamt mål har varit stark år efter år”, säger Sari.

I hennes arbete som Customer Manager ingår bl.a. att leda kundrelationsteamet och hantera ISOPLUS största kundkonton i Finland, Sverige och Estland.

”Som teamledare är jag övertygad om att om teammedlemmarna mår bra så gör även kunderna det. Därför är det viktigt att se till att teammedlemmarna känner sig inspirerade och ges goda förutsättningar för att lyckas i sitt arbete”, säger Sari.

Hon säger att ISOPLUS alltid har haft en stark kultur av att hjälpa andra, och att det alltid går att få stöd, både från chefer och teammedlemmar, när det behövs.

 

Byggstenarna för en förstklassig kundupplevelse

Sari anser att alla som arbetar på ISOPLUS har en viktig roll när det gäller att skapa en förstklassig kundupplevelse, oavsett team och steg i produktionsprocessen.

”Även om vi har ett särskilt kundserviceteam krävs det att alla delar i kedjan fungerar väl för att uppnå en utmärkt kundupplevelse. Jag känner att allt arbete vi gör här alltid är till för kunden – vi sköter alla olika delar av kundservicen”, fortsätter Sari.

Sari ser det som att grunden för en utmärkt kundupplevelse hos ISOPLUS bygger på tre nyckelfaktorer: en välmående och kompetent personal, personliga kundkontakter och snabba reaktioner.

”De personliga kundkontakterna gör att vi snabbt kan svara på kundernas frågor, utmaningar och behov”, säger Sari.