Vattenfall och ISOPLUS säkerställer hållbar fjärrvärme i Stockholm

Vattenfall genomför just nu ett omfattande projekt för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme i samband med Trafikverkets byggnation av Tvärförbindelse Södertörn i Stockholm. En nyckelpartner i projektet är ISOPLUS, vars högkvalitativa fjärrvärmerör minimerar värmeförluster och är anpassade till dagens krav på hållbarhet.

Vattenfalls fjärrvärmeprojekt innebär en ny ledningsdragning som krävs för att möjliggöra Trafikverkets stora infrastruktursatsning, Tvärförbindelse Södertörn. Syftet med projektet är att säkerställa att boende och verksamma i Haninge, Tyresö och Älta fortsättningsvis ska få pålitlig och hållbar värmeleverans från Vattenfalls anläggning i Jordbro.

 

ISOPLUS kvalitet och flexibilitet uppskattas

Valet av leverantör av fjärrvärmerören föll på ISOPLUS eftersom deras erbjudande bäst mötte de specificerade behoven. Leveranserna pågår och Vattenfall är påfallande nöjda med kvaliteten och leveranssäkerheten.

“Kvaliteten på ISOPLUS leveranser har varit utmärkt, med låga Gausvärden och hög stålkvalitet, vilket gör att svetsarna har lättare att göra ett bra arbete,” berättar Johan Renlund, Driftansvarig för Grid Operations and Maintenance Sweden på Vattenfall Ab.

Kommunikationen mellan Vattenfall och ISOPLUS har varit smidig, med nära samarbeten både i Sverige och med huvudkontoret i Vasa. Detta har säkerställt att uppkomna situationer snabbt kunnat lösas i samförstånd.

“ISOPLUS är en flexibel och lösningsorienterad partner, redo att snabbt anpassa sig till förändringar och nya krav,” fortsätter Renlund.

 

Den höga kvaliteten på ISOPLUS förisolerade fjärrvärmerör underlättar arbetet för svetsarna.

 

Långsiktigt partnerskap för en hållbar framtid

Vattenfall och ISOPLUS har en lång historia av framgångsrika samarbeten, med flera tidigare projekt genomförda under ramavtalet mellan företagen.

”Vattenfall är en av våra viktigaste kunder och samarbetet med Vattenfall har fungerat mycket bra i det här projektet. Vattenfall har stor kompetens och vi har kunnat jobba oss fram till bra lösningar tillsammans,” säger Tobias Thorell, Key Account Manager på ISOPLUS.

Att utveckla fjärrvärmenätet är en viktig del i Vattenfalls långsiktiga strategi att bli CO2-neutrala och bidra till en hållbar framtid. Genom att arbeta tillsammans fortsätter Vattenfall och ISOPLUS att bidra till det cirkulära samhället och utvecklingen av en pålitlig energiförsörjning.