Kostnads- och energieffektiv fjärrvärmeproduktion med det innovativa ISOPLUS-dubbelrörssystemet

Våra förisolerade dubbelrörsystem är idealiska för användning både inom fjärrvärme och fjärrkyla och säkerställer maximal ekologisk nytta vid transport av fjärrvärme och fjärrkyla. Vi tillverkar rör enligt Finsk Energiindustri rf:s rekommendation L1/2020 i dimensionerna DN 20–1 200 och DN 20+20–250+250 och vid behov även enligt andra EN-standarder i olika isoleringsklasser. Rörens leveranslängd är 12, 16 och 18 m. 

Systemen innehåller även isolerade delar såsom böjar, t-avstick, reduceringar och ventiler. 

Vårt dubbelrörsystem är ett utmärkt komplement till vårt singelrörsystem när man vill säkerställa maximal ekologisk nytta vid transport av fjärrvärme och fjärrkyla. Våra dubbelrörsystem är konstruerade för att ge optimal isolering.  

Fördelarna med ett dubbelrörsystem (Mpuk) jämfört med ett singelrörsystem är att man sparar utrymme, arbete och pengar, särskilt i mindre storleksklasser.    

 

ISOPLUS-rörsystemens värmeledningsförmåga 

Alla förisolerade ISOPLUS-dubbelrörsystemen är isolerade med polyuretanskum (PUR) som består av polyol och isocyanat enligt standarden EN 253. Den exoterma kemiska reaktion som äger rum där möjliggör högkvalitativ isolering med minimal specifik vikt och exceptionellt god värmeledningsförmåga: λ50 = 0,0241. 

Vår innovativa rörtillverkningsprocess säkerställer en jämn densitet hos PUR-skummaterialet och en hållbar PEHD-mantel, vilket minimerar eventuella värmeförluster. Det finns även en diffussionsbarriär mellan PUR-skummet och PEHD-manteln som förhindrar att PUR-skummet åldras och säkerställer en förstklassig isolering under hela dubbelrörssystemets (Mpuk) livslängd.  

 

isoplus kaukolämpöputken asennus

Vill du veta mer om vårt dubbelrörssystem (Mpuk)? 

Kontakta oss via e-post eller telefon: