ISOPLUS-singelrörssystem för energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeproduktion 

Våra singelrörssystem (2Mpuk) innehåller freonfritt PUR-skum av hög kvalitet, vilket säkerställer en god isolering. Det okrossbara och vattentäta PEHD-skalet skyddar i sin tur effektivt alla våra förisolerade singelrörssystem mot olika miljöfaktorer.

De förisolerade rören är idealiska för användning både inom fjärrvärme och fjärrkyla och säkerställer maximal ekologisk nytta vid transport av fjärrvärme och fjärrkyla. 

Vi tillverkar rör enligt Finsk Energiindustri rf:s rekommendation L1/2020 i dimensionerna DN 20–1 200 och vid behov även enligt andra EN-standarder i olika isoleringsklasser. Rörens leveranslängd är 12, 16 och 18 m. 

Systemen innehåller även isolerade delar såsom böjar, t-avstick, reduceringar och ventiler. 

 

Läs mer om ISOPLUS-dubbelrörssystemet som är ett utmärkt komplement till förisolerade singelvärmerör för transport av fjärrvärme och fjärrkyla. 

Isoleringar för ISOPLUS-singelrörssystem 

Liksom andra förisolerade rör isoleras även ISOPLUS-singelrörssystem med polyuretanskum (PUR) som består av polyol och isocyanat enligt standarden EN 253. Den exoterma kemiska reaktion som äger rum där möjliggör högkvalitativ isolering med minimal specifik vikt och exceptionellt god värmeledningsförmåga: λ50 = 0,0241. 

Vår innovativa rörtillverkningsprocess säkerställer en jämn densitet hos PUR-skummaterialet och en hållbar PEHD-mantel, vilket minimerar eventuella värmeförluster. Det finns även en diffussionsbarriär mellan PUR-skummet och PEHD-manteln som förhindrar att PUR-skummet åldras och säkerställer en förstklassig isolering under hela systemets livslängd.  

Vill du veta mer om vårt singelrörssystem? 

Kontakta oss via e-post eller telefon: